Informasjon om Koronaviruset

Oppdatert informasjon om COVID-19

Skoleåret er i gang og per nå er vi på gult nivå i henhold til trafikklysmodellen fra Utdanningsdirektoratet. Dersom det skulle oppstå situasjoner der vi må stenge deler av/hele skolen på grann av smittesituasjonen vil du finne oppdatert informasjon her. Nedenfor finner du aktuelle lenker

 

Skolen åpner igjen mandag 17. august 2020

I tråd med myndighetenes anbefaling i  smittevernmodellen fra Folkehelseinstituttet åpner skolen igjen mandag 17. august. Les mer om skolestart HER.

 

Skolen åpnet for fullt for vanlig undervisning tirsdag 2. juni

I tråd med vedtaket fra regjeringen 27. mai åpnet Bergen Private Gymnas åpne skolen for fullt tirsdag 2. juni. Elevene følger planene som legges ut på It’s Learning.

Regjeringen presenterte på pressekonferansen 27. mai en ny smittevernmodell fra Folkehelseinstituttet. Modellen er en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Fra og med 2. juni nedjusteres tiltakene for skoler og barnehager til gult nivå. Dette betyr at følgende regler gjeler

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

 

Tidligere oppdateringer:

Skolen åpner gradvis i løpet av uke 20

I tråd med vedtaket fra regjeringen 7. mai vil Bergen Private Gymnas gradvis åpne skolen fra uke 20. Første skoledag blir onsdag 13. mai. Hvilke klasser/grupper som skal på skolen når vil bli lagt ut på It´s Learning.

Det viktigste kontaktreduserende tiltaket i videregående skoler er å holde minimum en meters avstand til andre i alle situasjoner. Dette er en utfordring i de videregående skolene fordi mange grupper er over 30 elever og mange skoler har fysisk plassmangel. En annen utfordring er skoleskyss, der smittevernreglene medfører halv kapasitet på bussene. Les mer om skolestart på Vestland fylkeskommune sine sider og om skoleskyss på Skyss sine sider.

Det vil derfor bli benyttet alternerende dager, ulik oppmøtetid, en kombinasjon av nettundervisning og klasseromsundervisning mv.

Nærmere informasjon om dette vil komme senere. Elevene vil bli oppdatert på It’s Learning.

Det vil fortsatt være mulig å benytte skolens tilbud om privatlærer frem til sommeren – enten på skolen i tråd med smittevernreglene eller digitalt. Her kan du bestille time hos privatlærer: www.metis.no/privatlærer-vgs

 

Alle eksamener for elever avlyses våren 2020

Alle skriftlige og muntlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

 

Undervisningen flyttes ut av lokalene

(Oppdatert 07.04.20): Stengningen av skoler og barnehager forlenges til 27. april. Fra den datoen kan blant annet yrkesfag vg2 og vg3 på videregående skoler starte opp igjen, men dette gjelder ingen klasser på BPG da vi ikke har yrkesfag. Undervisningen hos oss fortsetter på digitale plattformer fremover. Vi vet fortsatt ikke når videregående skoler får åpne igjen – så det kommer vi tilbake til når vi får ny informasjon fra myndighetene. Les oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet HER.

I tråd med rådene fra fylkeskommunen og helsemyndighetene; så har Bergen Private Gymnas fra og med fredag 13.03.20 – i likhet med alle de offentlige videregående skolene i fylket – flyttet undervisningen ut av skolelokalene og over på digitale plattformer. Dette gjøres i første omgang for 2 uker. Skolen har ikke hatt korona-smittede elever; men følger kollegialt retningslinjene fra myndighetene for å være med å bidra til å redusere videre spredning av viruset. Skolelokalene i Lars Hilles gate vil inntil videre være stengt og elevene får nå sin undervisning online via våre digitale læringsplattformer. Elevene følger undervisningen i henhold til timeplanen.

Skoleadministrasjonen er fortsatt tilgjengelig og arbeidet med inntaket foran kommende skoleår går som planlagt.

 

Oppdatert informasjon om koronavirus

Oppdatert info fra Vestland fylkeskommune 8.3.20

Har du vore på reise i område med vedvarande korona-smitte *) for mindre enn 14 dagar sidan? Då skal du halde deg heime frå skulen. Dette gjeld sjølv om du ikkje har symptom på sjukdom.

https://www.vestlandfylke.no/korona

*) Folkehelsinstituttets oversikt over område med koronasmitte

Bergen kommune har sendt ut et brev til foresatte til barn i barnehager og grunnskoler i Bergen. Brevet kan du lese HER. Foreløpig holder skoler og barnehager åpent som normalt. Dersom det skulle bli aktuelt har skolen en egen handlingsplan mot pandemi.

Ellers gjelder følgende råd: Vask hendene ofte, host i armhulen eller i et papirlommetørkle, bruk evt antibac dersom du ikke har tilgang til vann og såpe. Unngå håndhilsing og klemming. Les mer på Folkehelseinstituttet og Bergen kommune sine nettsider.

Lenker til oppdatert informasjon

FHI – Områder med vedvarende koronasmitte (husk å oppdatere siden)
Bergen kommune – Råd til innbyggerne i Bergen kommune etter vinterferien
Vestland fylkeskommune – Koronaråd til elevar og tilsette
Folkehelseinstituttets reiseråd

Endringer i anbefaling om karantene

Folkehelseinstituttet har nå utvidet listen over områder med vedvarende, utbredt smitte til å gjelde alle regioner nord for Roma.

Helsedirektoratet har lørdag 7. mars besluttet utvidelse av anbefalinger om hvem som skal være i karantene. Karantene gjelder nå for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Les mer på artikkelen Forsterker tiltakene for å bremse smittespredning (Helsedirektoratet).

Endring i reglene for dokumentering av sykefravær

Kunnskapsdepartementet har bestemt at ut skoleåret 2019-2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes. Les mer HER