Opptaksprøve på BPG for søkere til musikklinjen

Vi ønsker å avvikle opptaksprøve med fysisk oppmøte på skolen. Men på grunn av den pågående Covid 19-situasjon vil vi i år åpne for at opptaksprøven kan foregå digitalt ved innsending av innspilt materiale.
Det er viktig å understreke at fysisk oppmøte og digital opptaksprøve vil være likestilt med tanke på mulig poengsum og inntak!

Til deg som velger digital opptaksprøve:
Send mail til Ida Eikaas om at du vil sende inn digitalt så snart du har mottatt mail med dato og tid for opptaksprøve. Da vil vi kunne justere tidene for de fysiske opptaksprøve.

Til deg som velger fysisk oppmøte til opptaksprøve:
BPG følger myndighetene sine anbefalinger vedrørende smitteverntiltak. Nærmere informasjon om smitteverntiltak, samt tid og sted for opptaksprøven, sendes på mail til søkerne etter søknadsfrist.

VI GLEDER OSS TIL Å HØRE DERE! LYKKE TIL! 😄 

 

Bilde fra samspill på skolen 🎶👇🏼