Opptaksprøve for programområde musikk

Alle søkere til musikklinjen ved Bergen Private Gymnas blir kalt inn til  obligatorisk opptaksprøve. Denne opptaksprøven danner hovedgrunnlaget for opptaket.

 Opptaksprøven varer ca.10 – 15 minutter og består av tre deler:

  1. Prøvespill/prøvesang. Du skal fremføre et selvvalgt stykke, som varer i maks fem minutter. Vi vil vurdere din fremføring ut i fra kriterier som teknikk, klang, intonasjon, puls og musisering. 
  2. Intervju. Vi har en samtale om din musikalske bakgrunn, motivasjon og interesser, og vi kartlegger din kompetanse i bruksinstrument. Intervjuet gir oss ytterligere informasjon om ditt faglige ståsted. 
  3. Kartleggingstest i musikkteori. Etter selve prøvespillet skal alle søkere gjennomføre en kartleggingsprøve i musikkteori. Denne er ikke avgjørende for inntak, men gir oss en indikasjon om ditt nivå og om hvorvidt du bør kalles inn til forkurs i notelære uken før skolestart. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Det stilles oppvarmingslokale til rådighet for søkere som møter opp 20 minutter før angitt opptaksprøvetid. Du vil bli møtt av lærere som hjelper deg til rette. Hvis du vil ha akkompagnatør må du selv organisere dette.

For søkere med fordypningsinstrument slagverk/trommer/piano:
BPG stiller instrumenter til rådighet.

For søkere med fordypningsinstrument sang: 
Vi vil høre stemmen din akustisk, uten mikrofon og forsterker.

For søkere med fordypningsinstrument gitar/el-bass:
BPG stiller med forsterker. Du må selv medbringe jack-kabel.

For søkere med fordypningsinstrument Mac
Søkeren skal lage materiale som viser beherskelse av det valgte programmet og forståelse for instrumentet. Dette skal sendes inn 1 uke før prøvespillet til vurdering av vår Mac-lærer Inge Breistein. På prøvespillsdagen medbringer søker egen Mac / PC og program. Prøvespillet blir en diskusjon om det innspilte materiale, samt en praktisk prøve på stedet. 

Det er ikke krav om å kunne et spesifikt program på forhånd. På opptaksprøven vises musikk som søkeren har laget med programmet søkeren selv har valgt å bruke. Det vil si at hvis for eksempel en søker har laget musikk over lengre tid i programmer som Logic, Fruity Loops eller lignende er det fullt mulig å vise denne musikken på prøvespill. Det er ønskelig at musikken blir spilt fra programmet den er laget i og at det vises hvordan den er laget. Hvis søkeren ikke har en bærbar pc eller mac og at all musikk er laget på en stasjonær datamaskin er det mulig å gjøre unntak. Da må søkeren forberede en forklaring med bilder og tekst som viser oss hvordan musikken er laget og satt sammen.

Varighet av innsendt materiale: Maks 5 min.

 

ETTER OPPTAKSPRØVEN

Du vil motta et brev fra skolen om hvorvidt du har kommet inn eller ikke, evt om du står på venteliste.

Første opptak: I løpet av april

Andre opptak: I løpet av juli

Tredje opptak: Ved skolestart i august

Bilde fra samspill på skolen 🎶👇🏼