Aktiv læring

I tillegg til skolefag skal du lære å ta vare på deg selv, dine medmennesker og den verden vi lever i. På BPG skal du lære å ta gode, aktive og bærekraftige valg for deg selv og fremtiden.

Verden er i endring, og samarbeid, kommunikasjon og deltakelse i ulike sosiale fellesskap blir stadig viktigere for å løse framtidige utfordringer. På BPG ønsker vi å gi deg tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse både i den ordinære undervisningen og i egne temadager.

Vi vil at du som elev skal få jobbe med aktuelle utfordringer både alene og sammen med andre. For å skape forståelse for aktuelle temaer og problemstillinger på tvers av fagområder, skaper vi rom til å gå i dybden og jobbe på ulike måter. Skolen har samarbeid med både næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Vi veksler mellom å bruke klasserommene, byrommet og naturen for å skape relevans i undervisningen. I fremtidens arbeids- og samfunnsliv er du avhengig av å tilegne deg ny kunnskap og derfor er vi opptatt av å gi deg gode læringsstrategier. For oss er det også en viktig oppgave å lære deg å ta vare på ditt eget liv både fysisk og psykisk.

Her får du trent på å være kreativ og nyskapende. I fremtidens arbeids- og samfunnsliv er du også avhengig av å tilegne deg ny kunnskap og derfor er vi opptatt av å gi deg kompetanse i læringsstrategier. Til sist ser vi det som en viktig oppgave at du må lære deg å ta vare på ditt eget liv – både fysisk og psykisk.

TEMADAGER: Hvert år arrangerer vi flere temauker. Se video fra temadagene 2023.

Psykisk helseuke
Tverrfaglig temauke
Lær å lære
Prosesskriving
Mappevurdering
Ekskursjoner
Entreprenørskap
Medlem i medieklyngen
Samarbeid med næringsliv og høyskoler
Adobe-pakken til alle

Klassetur: Alle våre førsteklassinger starter skoleåret med en hyttetur. Her deler vi gode opplevelser og viktige bånd knyttes.

SENTRALT: På BPG bruker vi ofte byrommet i undervisningen. Hos oss kan både elever på medier og kommunikasjon, musikk og studiespesialisering velge kreative fag som bilde og grafisk design.