Aktiv læring

På BPG ønsker vi å gi deg tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse.

Å delta aktivt i egen læring er motiverende. Å kunne samarbeide, kommunisere og delta i ulike sosiale fellesskap blir stadig viktigere. Både i undervisningen og i våre temauker ønsker vi at du som elev skal bryne deg på dagsaktuelle utfordringer både alene og sammen med andre.

Her får du trent på å være kreativ og nyskapende. I fremtidens arbeids- og samfunnsliv er du også avhengig av å tilegne deg ny kunnskap og derfor er vi opptatt av å gi deg kompetanse i læringsstrategier. Til sist ser vi det som en viktig oppgave at du må lære deg å ta vare på ditt eget liv – både fysisk og psykisk.

Psykisk helseuke
Tverrfaglig temauke
Lær å lære
Prosesskriving
Mappevurdering
Ekskursjoner
Entreprenørskap
Medlem i medieklyngen
Samarbeid med næringsliv og høyskoler
Adobe-pakken til alle

TEMAUKER: Hvert år arrangerer vi flere temauker. Blant annet tverrfaglig temauke, psykisk helseuke og klimauke. Se video fra klimauken 2019 her.

GEOFAGKLASSEN PÅ ISLAND: Flere klasser reiser hvert år på spennende studieturer til utlandet, noe som både er faglig motiverende og som styrker det sosiale samholdet i klassen.

ELEVRÅDET: Elevrådet jobber jevnlig sammen med skoleledelsen for å skape et godt, trygt og inkluderende miljø for alle.

Klassetur: Alle våre førsteklassinger starter skoleåret med en hyttetur. Her deler vi gode opplevelser og viktige bånd knyttes.

TEMAUKER: Samuel kickstartet vår temauke om psykisk helse. Han rørte og engasjerte elevene med sin historie og sitt budskap – kan jeg få det til, så kan alle.

SENTRALT: På BPG bruker vi ofte byrommet i undervisningen. Hos oss kan både elever på medier og kommunikasjon, musikk og studiespesialisering velge kreative fag som bilde og grafisk design.