Aktiv læring

På BPG ønsker vi å gi deg tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse.

Å delta aktivt i egen læring er motiverende. Å kunne samarbeide, kommunisere og delta i ulike sosiale fellesskap blir stadig viktigere. Både i undervisningen og i våre temauker ønsker vi at du som elev skal bryne deg på dagsaktuelle utfordringer både alene og sammen med andre.

Her får du trent på å være kreativ og nyskapende. I fremtidens arbeids- og samfunnsliv er du også avhengig av å tilegne deg ny kunnskap og derfor er vi opptatt av å gi deg kompetanse i læringsstrategier. Til sist ser vi det som en viktig oppgave at du må lære deg å ta vare på ditt eget liv – både fysisk og psykisk.

Psykisk helseuke
Tverrfaglig temauke
Lær å lære
Prosesskriving
Mappevurdering
Ekskursjoner
Entreprenørskap
Medlem i medieklyngen
Samarbeid med næringsliv og høyskoler

Unge entreprenører: Ungdomsbedriften Knaskekompis tok flere priser på fylkesmessen og deltok også i NM for ungdomsbedrifter.

Temauke: Eksperter fra organisasjoner og næringsliv veileder våre elever under temauken ”På flukt” i 2016.

Konsert: Huskonsertene gir flotte fellesopplevelser gjennom hele skoleåret. Her tolkes Michael Jackson med stor innlevelse.

Klassetur: Alle våre førsteklassinger starter skoleåret med en hyttetur. Her deler vi gode opplevelser og viktige bånd knyttes.

Rollespill: Hvordan henger politikk og klima sammen? BPG-elever er engasjerte deltagere i FN´s klimapanel.