Aktiv og bærekraftig skolehverdag

Verden er i endring, og samarbeid, kommunikasjon og deltakelse i ulike sosiale fellesskap blir stadig viktigere for å løse framtidige utfordringer. På BPG ønsker vi å gi deg tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse både i den ordinære undervisningen og i egne temadager.

Vi vil at du som elev skal få jobbe med aktuelle utfordringer både alene og sammen med andre. For å skape forståelse for aktuelle temaer og problemstillinger på tvers av fagområder, skaper vi rom til å gå i dybden og jobbe på ulike måter. Skolen har samarbeid med både næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Det er lærerikt når elevene får arbeide med reelle data. Vi veksler også mellom å bruke klasserommene, byrommet og naturen for å skape relevans i undervisningen. I fremtidens arbeids- og samfunnsliv er du avhengig av å tilegne deg ny kunnskap og derfor er vi opptatt av å gi deg gode læringsstrategier. Til sist ser vi det som en viktig oppgave at du må lære deg å ta vare på ditt eget liv – både fysisk og psykisk.