Et godt skolemiljø

Trygghet og trivsel er avgjørende for at læring skal finne sted. På BPG legger vi stor vekt på at elevene skal ha det bra og at alle skal være inkludert.

Trygghet og trivsel er avgjørende for at læring skal finne sted. På BPG legger vi stor vekt på at elevene skal ha det bra og at alle skal være inkludert. Derfor starter vi skoleåret med en bli-kjent tur. Lærerne er opptatt av å bygge gode relasjoner til elevene og at elevene har det fint seg imellom.

På Bergen Private Gymnas blir du inkludert både faglig og sosialt. Du skal føle deg trygg, du skal bli sett og du skal ha de beste forutsetninger til å avslutte med en god eksamen etter tre år.
Guri B. Auran, Rektor