Et godt skolemiljø

EN GOD OVERGANG FRA UNGDOMSSKOLEN

Trygghet og trivsel er avgjørende for at læring skal finne sted. På BPG legger vi stor vekt på at elevene skal ha det bra og at alle skal være inkludert. Derfor starter vi skoleåret med en bli-kjent tur. Lærerne er opptatt av å bygge gode relasjoner til elevene og at elevene har det fint seg imellom.

På Bergen Private Gymnas blir du inkludert både faglig og sosialt. Du skal føle deg trygg, du skal bli sett og du skal ha de beste forutsetninger til å avslutte med en god eksamen etter tre år.
Guri B. Auran, Rektor

VI SER DEG

På BPG står du ikke alene når du trenger noen å snakke med. 

Trenger du ekstra tilpasning eller noen å snakke med er våre sosialrådgivere der for deg. Vår helsesykepleier er også tilgjengelig på bygget i saker som angår fysisk, psykisk og seksuell helse. Vår sosiallærer, Steffen, finner også ofte på noe kjekt med elevene. Det kan være alt fra pølsegrilling og fredagskos til at han arrangerer diverse turneringer eller andre sosiale aktiviteter. 

Vi har også årlig temadager der fokuset er god fysisk og psykisk helse. Her lærer elevene strategier for å mestre livene sine.