Engasjerte lærere

I klasserommet på Bergen Private Gymnas møtes elevene med en åpen tone. Lærerne er unge, faglig dyktige og alltid engasjerte. De er opptatt av elevenes trygghet og trivsel og å bygge gode relasjoner som igjen er viktig for at læring vil finne sted.

Det er god stemning i det nyoppussede bygget. Christian Utne, som er rådgiver og underviser i naturfag og kjemi, trives godt både med elevene og kollegaene.

Her blir du sett

Lærerne ved BPG er i forkant både i læringssyn og digitale kunnskaper.

– Vi møter elevene der de er og er opptatt av å bygge gode relasjoner, at elevene skal bli sett og at de skal få god oppfølging. I tillegg benytter vi moderne hjelpemidler i undervisningen, sier Christian.

Lærerne på BPG jobber også mye sammen i kollegiet for å utvikle seg faglig og for å dele erfaringer. De har også faste rutiner på alt fra gjennomføring av undervisningsøkter til hvordan de bygger opp fagene på itslearning.

– Vi har gode rutiner på å veilede hverandre innad i kollegiet, sier Christian.

Leksehjelp

På BPG møter du lærere som strekker seg langt for den enkelte elev.

– Vi oppfordrer også de elevene som ønsker å lære mer til å komme på leksehjelpen som arrangeres på ettermiddagstid, sier rektor Guri Birgitte Auran. Her møter elevene faglærere som veileder elevene med det de måtte trenge.

Auran er svært tilfreds med lærerne sine.

– ”Gi deg selv et forsprang” gjelder både for elever og alle som jobber på BPG. Vi skal alltid være oppdaterte og våge å tenke nytt. Lærerne har høy faglig kompetanse, er gode formidlere og bygger selvtillit hos elevene. De er også flinke til å variere undervisningen, avslutter hun.

DIN EGEN MENTOR

Det er godt å ha noen som alltid er der for deg. Din egen mentor følger deg tett gjennom skoleåret. Mentor er engasjert både i din trivsel og din faglige utvikling. Du setter egne karaktermål i din første mentorsamtale. I løpet av året får du flere mentorsamtaler. Du får da tilbakemelding på hvor du står faglig og får videre hjelp til å finne en strategi slik at du når målene dine.

FOKUS PÅ KLASSEMILJØ

En viktig oppgave for mentor gjennom skoleåret er å jobbe med klassemiljøet. I løpet av de første ukene vil mentorene ta med klassen sin på en bli-kjent tur. Elevene blir jevnlig delt inn i nye makkerpar, slik at du allerede fra oppstarten blir litt bedre kjent med noen. I tillegg har hver klasse egne klasseteam som sammen med mentor og skolens ledelse jobber med klasse- og læringsmiljøet gjennom skoleåret.

GODT SAMARBEID MED HJEMMET

Mentor er også et viktig bindeledd mellom skole og hjem. Videregående skole er krevende. Derfor ønsker vi at alle foresatte skal involvere seg på en positiv måte. Vi vet fra forskning at foreldre har stor innvirkning på sine barns læring og hvilke resultater de oppnår på skolen. Mentor hjelper alle foresatte med egen foreldrepålogging på itslearning slik at de kan følge opp sine barn. BPG har nesten ikke frafall og vi jobber kontinuerlig for å inkludere alle. Her har mentor en viktig rolle.

SAMUEL
VG1 MUSIKK

- Det er veldig gøy å gå musikklinjen fordi alle har felles interesse i musikken. Det skaper et veldig godt klassemiljø, men også et unikt miljø på tvers av trinn. Vi blir som en storfamilie.

Sandra
VG2 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

- Det er veldig bra oppfølging fra lærerne her. På MK er vi få i klassen og da får vi raskt hjelp hvis vi trenger det. Jeg liker at skolen fokuserer mye på at alle skal trives. Jeg liker også at elevene er så forskjellige her. Her er det lett å finne venner.

Mikkel
VG3 STUD.SPES

- På BPG har jeg fått venner fra overalt i Bergen og områdene rundt. Jeg synes det er bra at vi deler dagen inn i to økter for da får vi gjort det meste skolearbeidet unna på skolen. Hytteturen vi hadde med klassen var også med på å bidra til et godt sosialt miljø i klassen.