Engasjerte lærere

I klasserommet på Bergen Private Gymnas møtes elevene med en åpen tone. Lærerne er unge, faglig dyktige og alltid engasjerte.

Det er god stemning på bygget. Karen-Johanne Sætrevik, som underviser i matematikk og naturfag, trives godt både med elevene og kollegaene.

Bygger gode relasjoner

Lærerne ved BPG er i forkant både i læringssyn og digitale kunnskaper.

– Vi møter elevene der de er og er opptatt av å bygge gode relasjoner, at elevene skal bli sett og at de skal få god oppfølging. I tillegg benytter vi moderne hjelpemidler i undervisningen, sier Karen-Johanne.

Lærerne på BPG jobber også mye sammen i kollegiet for å utvikle seg faglig og for å dele erfaringer. De har også faste rutiner på alt fra gjennomføring av undervisningsøkter til hvordan de bygger opp fagene på itslearning.

– Vi har gode rutiner på å veilede hverandre innad i kollegiet, sier Karen-Johanne.

Leksehjelp

På BPG møter du lærere som strekker seg langt for den enkelte elev.

– Vi oppfordrer også de elevene som ønsker å lære mer til å komme på leksehjelpen som arrangeres på ettermiddagstid, sier rektor Guri Birgitte Auran. Her møter elevene faglærere som veileder elevene med det de måtte trenge. Auran er svært tilfreds med staben sin.

– ”Gi deg selv et forsprang” gjelder både for elever og alle som jobber på BPG. Vi skal alltid være oppdaterte og våge å tenke nytt. Lærerne har høy faglig kompetanse, er gode formidlere og bygger selvtillit hos elevene. De er også flinke til å variere undervisningen, avslutter hun.

Sofie Merkesdal
2 STD

– Det er godt å ha en fast mentor som vi kan snakke med om viktige ting. Jeg liker at skolen har en plan for når vi har prøver og innleveringer slik at ingen av dem kommer på samme dag.

Steinar Litland
3 STC

– Det er fint at vi lærer nyttige læringsstrategier. Lærerne har et høyt faglig nivå og vet hvordan de skal motivere og engasjere oss. Jeg gleder meg til å gå på skolen.