Tett på

BPG arbeider målrettet for å utdanne deg som elev både faglig og sosialt. Du møter dyktige lærere som vil bli kjent med deg, som utfordrer deg og som er opptatt av at du skal lykkes i skolehverdagen.

MENTORORDNINGEN

Å gå på videregående skole kan være krevende og fordrer at du tar gode valg og legger inn en god arbeidsinnsats. Vi på BPG er opptatt av å støtte deg på veien og at du skal ha det godt og trygt som elev hos oss. Din egen mentor engasjerer seg spesielt i din trivsel og faglige utvikling. Sammen med mentor setter du faglige mål og i flere mentorsamtaler gjennom året følges disse opp og justeres ved behov. Mentor hjelper deg også med å finne strategier for å nå målene dine. Trenger du ekstra tilpasning henviser mentor til skolens helsetjeneste eller skoleledelsen. Foresatte inviteres til mentorsamtalene.

FOKUS PÅ KLASSEMILJØ

Et godt og trygt skolemiljø er avgjørende for elevenes læring. En viktig oppgave for alle lærerne ved BPG er derfor å utvikle gode klassemiljø. Vi har lærere som bryr seg om elevene og som jobber med å bygge gode relasjoner til dem i alle fag. BPG har egen timeplanfestet mentortid med klassen der fokuset er klasse- og læringsmiljøet. Her tar vi opp temaer vi vet ungdommene er opptatt av som for eksempel nettvett, bærekraft, læringsstrategier, stressmestringsstrategier eller vi diskuterer hvordan vi kan få det bedre på skolen.

TVERRFAGLIGE TEMADAGER

Å delta aktivt i egen læring er motiverende. I løpet av våre 17 år som skole har vi god erfaring i å arrangere tverrfaglige temadager på skolen der du får jobbe med dagsaktuelle utfordringer på en ny måte. Vi har for eksempel arrangert rollespillet FNs klimapanel der hele skolen i tre dager har måttet lære seg å forstå og forhandle om viktige globale klimaspørsmål. Vi har også spilt spill for å lære elevene om personlig økonomi for å lære dem gode økonomiske valg. I temadagene løser vi opp timeplanen og jobber på tvers av trinn, slik at du lettere blir kjent med andre medelever og skolemiljøet styrkes.

FAGLIG STØTTE

Du er alltid velkommen til å ta opp saker med mentor, lærerne og ledelsen og du er hjertelig velkommen til leksehjelp der faglærere veileder på ettermiddagstid. Våre rådgivere vil invitere deg til en samtale og til et foreldremøte før du skal velge programfag i Vg2 slik at det blir lettere for deg å velge. Elevene kan også når som helst bestille time hos vårt karrieresenter som kan gi gode tips og råd om yrkesvalg og hvordan man kommer seg dit man ønsker. Elever i Vg1 får også tilbud om gratis personlig lærer (PL) i matematikk, som er individuell ekstraundervisning.