To fag per dag

På BPG deler vi dagen inn i to selvstendige arbeidsøkter i stedet for flere enkelttimer. Det betyr at du har maks to fag å konsentrere deg om per dag.

På BPG deler vi dagen inn i to selvstendige arbeidsøkter i stedet for flere enkelttimer. Det betyr at du har maks to fag å konsentrere deg om per dag. Det gir god tid til faglig fordypning i løpet av en skoledag. Du får hver uke se din faglærer slik at du får god kontinuitet i fagene. Vi arrangerer også leksehjelp der våre lærere hjelper dem som ønsker å jobbe mer med fagene på ettermiddagstid.

Det at vi har maks to fag for dagen gjør at jeg får jobbet grundig med nye temaer.
Moses, Vg1 Musikk, dans og drama