Fra to fag per dag gir ro til faglig fordypning

På BPG deler vi dagen inn i to selvstendige arbeidsøkter i stedet for flere enkelttimer. Det betyr at du har maks to fag å konsentrere deg om per dag. Det gir god tid til faglig fordypning i løpet av en skoledag samtidig som du har faget og treffer lærerne din hver uke.

For å skape forståelse for aktuelle temaer og problemstillinger på tvers av fagområder, skaper vi rom til å gå i dybden og jobbe på ulike måter.

Vi arrangerer også leksehjelp hvor de av våre elever som ønsker det får hjelp til å jobbe mer med fagene på ettermiddagstid.

Det at vi har maks to fag for dagen gjør at jeg får jobbet grundig med nye temaer.
Moses, Vg1 Musikk, dans og drama