Informasjon om vitnemål

Vitnemålet er ditt bevis på at du har fullført og bestått 3 års videregående utdanning.

Skolen sender inn elektronisk vitnemål til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Dersom du har registrert deg på samordna opptak (SO) www.samordnaopptak.no vil du kunne se vitnemålet ditt elektronisk på nettsidene til SO etter at skolen eksportert det. Du vil få en SMS når vitnemålet ditt er tilgjengelig.

Hvis du ikke ser vitnemålet på SO må du sende inn papirkopi til det saksbehandlende lærestedet. Hvem dette er finner du i søknaden under «Status». Brevet med kopi av vitnemålet må være poststemplet senest 1. juli. Husk at kopier av vitnemålet stemples med ”Rett kopi” og signeres av den som kopierer. Send aldri fra deg originalvitnemålet.

Hvis du har fått merknaden ”Førstegangsvitnemål” kan du søke opptak til høyere utdanning i førstegangsvitnemålskvoten med dette vitnemålet til og med det året du fyller 21 år.

Hvis du tar nye fag, eller forbedrer karakterene dine, sender du disse inn til SO som kompetansebevis. Du trenger ikke føre disse karakterene på vitnemålet. Sjekk regler på www.samordnaopptak.no.

Dersom du gjør endringer i fag/karakterer, for eksempel hvis du tar om igjen et fag som privatist, kan du få skrevet ut et nytt vitnemål. Dette vitnemålet blir ikke et førstegangsvitnemål og koster 500 kroner.

Husk at vitnemålet er et verdipapir som kun blir skrevet ut én gang. Det vil si at du ikke kan komme inn til oss og få vitnemålet skrevet ut på nytt. Mister du vitnemålet kan du kan få skrevet ut et duplikatvitnemål. Det vil da stå ”duplikat” på vitnemålet. Det koster 500 kroner å få skrevet ut et duplikatvitnemål. Så legg derfor vitnemålet i bankboksen eller i safen med en gang!

Hvis du har klaget på standpunktkarakterer innen den korte klagefristen og resultatet av klagen medfører endringer, vil vi oppdatere vitnemålet ditt på NVB. Dette vil da være tilgjengelig for lærestedet du har søkt.

 

Trenger du nytt vitnemål eller kompetansebevis?

Trykk her for å bestille

 

Informasjon om kompetansebevis

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring. Du som får dette har enten fått 1 eller IV i standpunkt i ett eller flere fag. Du har dermed ikke bestått videregående opplæring. Nedenfor finner du viktig informasjon om dette.

1 i standpunkt?
Elever som våren 2022 har fått karakteren 1 i standpunkt har rett til særskilt eksamen i faget (gratis til høsten). Se informasjon nedenfor.

IV (ikke vurdering)?
Elever som har fått IV – ikke vurdert i ett eller flere fag, er å betrakte som privatister i disse fagene – se informasjon nedenfor.

Elever melder seg opp til ny eksamen på Bergen Private Gymnas i løpet av august 2022 (vi arrangerer ny eksamen for deg). Privatister melder seg opp til privatisteksamen  Frist: 15.9.22. Privatister må betale eksamensgebyr. Merk at dersom du velger å melde deg som privatist, strykes standpunktkarakteren, men du vil da ikke få førstegangsvitnemål, noe du kan få hvis du fikk 1 i standpunkt.

NB! Elever og privatister har selv ansvar for å melde seg til høsteksamen.

Hvis du har klaget på standpunktkarakterer innen den korte klagefristen og resultatet av klagen medfører endringer, vil vi oppdatere kompetansebeviset ditt og eventuelt sende deg vitnemål dersom resultat av klagebehandlingen medfører at du har bestått videregående opplæring.