Praktisk informasjon om inntak

Ønsker du skoleplass hos oss?

Det er nå mulig å søke skoleplass for skoleåret 2023/2024. Søknadsskjemaet for skoleåret er åpnet.

Send inn kopi av karakterene dine fra ungdomsskolen og avsluttende fag fra 8. og 9. klasse (f.eks. musikk, mat og helse, kunst og håndverk).

Bergen Private Gymnas har hele landet som inntaksområde. Du kan dermed søke hos oss uansett hvor du bor. Det som teller for inntaket er karaktersnittet. Du kan lese hele inntaksreglementet her.

Ikke med i VIGO

Bergen Private Gymnas er ikke med i VIGO, men har et eget inntakskontor. Dette innebærer at du må søke skoleplass via vårt eget digitale søknadsskjema.

Søknadsfristen for førsteinntaket er 1. mars.

Du kan fortsatt søke skoleplass etter 1. mars. Søkere som ikke får plass ved førsteinntaket og søknader som er mottatt etter 1. mars vil bli ført på venteliste. Etter førsteinntaket er det den søkeren som til enhver tid har høyest karakter på ventelisten ved neste inntak som får tilbud først.

Karakterer må ettersendes

Vi får ikke tilgang til karakterene dine gjennom VIGO inntak. Det er derfor VIKTIG at du sender inn karakterene dine til oss.

  • Vg1: Søkere til Vg1 må sende inn kopi av karakterene fra første halvårsvurdering/julekarakterene fra 10. trinn. Husk å få med karakterer for avsluttende fag fra 8. og 9. klasse (f.eks. musikk, mat og helse, kunst og håndverk).
  • Vg2: Eksterne søkere til Vg2 må sende inn fra første halvårsvurdering fra Vg1 (interne elever trenger ikke sende inn karakterer).
  • Vg3: Eksterne søkere til Vg3 må sende inn kompetansebevis for Vg1 og første halvårsvurdering fra Vg2 (interne elever trenger ikke sende inn karakterer).

Send karakterutskrifter og vedlegg per post eller på e-post:

Bergen Private Gymnas v/Inntakskontoret
Postboks 3 – Nygårdstangen
5838 Bergen

E-post: inntak@bpg.no

Det sendes ut tilbud om skoleplass i henhold til førsteinntaket i april/mai. Etter dette foretas inntak fortløpende.

Lurer du på noe?

Les ofte stilte spørsmål

Eller send oss en e-post til inntak@bpg.no eller ring 05 246.