Ordens- og adferdsreglement

Nye fraværsregler fra høsten 2016

Kunnskapsdepartementet har vedtatt nye fraværsregler i fag fra 1.8.2016. Du kan lese mer om fraværsreglene på Utdanningsdirektoratet.