Ordens- og adferdsreglement

Nedenfor kan du lese om skolen ordens- og atferdsreglement. 

Nye fraværsregler fra høsten 2016

Kunnskapsdepartementet har vedtatt nye fraværsregler i fag fra 1.8.2016. Du kan lese mer om fraværsreglene på Utdanningsdirektoratet.