Timeplan og skolerute

Skolestart

Skolestart på BPG er torsdag 17. august. For deg som er ny elev vil du de første skoledagene bli kjent med klassen og skolen, møte mentoren (kontaktlæreren) din og få utdelt sekk og bøker.

Hvis du er forhindret fra å møte første skoledag er det viktig å gi beskjed om dette på forhånd, hvis ikke risikerer du å miste skoleplassen din. Send e-post til post@bpg.no.

 

DIN EGEN MAC

Elever på BPG får utlevert egen skole-Mac kostnadsfritt iht. skolekontrakten. Du får mulighet til å få Macen din tilsendt fra vår samarbeidspartner allerede nå i sommer så fremt skolekontrakt er signert og skolepenger er betalt. Dine foresatte vil motta en sms med lenke til hvor du kan bestille Macen din.

Macen din beholder du etter fullførte tre år hos oss. Selvsagt gir vi deg også opplæring i Mac og profesjonell programvare som er nyttig når du skal jobbe med fagene vi tilbyr.

Tilbud om forkurs i matematikk og/eller notelære for Vg1

Vi minner om vårt gratis forkurs i matematikk uken før skolestart. Her blir det repetisjon av de viktigste temaene fra 10. klasse, slik at du kan føle deg trygg og selvsikker når du skal jobbe videre med matematikkfagene på Vg1. Erfaringsmessig ønsker mange å delta på dette. 

For deg som skal begynne på musikk, har vi også tilbud om gratis notekurs før oppstart. Dere får mulighet til å delta på begge forkursene. Fikk du tilbakemelding på prøvespill at du bør styrke kunnskapen din på notelære? Da er dette kurset for deg. Viderekomne notelesere trenger ikke å møte. 

Dersom du ønsker å delta på ett eller begge forkursene, må du sende påmelding på e-post til  post@bpg.no innen mandag 1. august. Alle som melder seg på innen fristen er garantert plass.

Nedenfor finner du lenker til timeplan, samt skolerute og blokkskjema.