IT-kontor og MAC

IT-kontor og MAC 

Her må vi få inn informasjon om hvordan elevene kontakt med IT 

De har noe info her: https://wiki.metis.no/doku.php?id=public:mac:innlevering_utkjop