Du skal lykkes med din skolegang!

På Bergen Private Gymnas får du nye muligheter. Vi arbeider for at du som elev skal utvikle dine evner. Du får hjelp og veiledning til å vokse både faglig og personlig. Vår jobb er å få frem det beste i hver enkelt elev.

Vårt mål er først og fremst å forberede deg til videre studier. Vår undervisningsog vurderingsform tilsvarer den du også senere vil møte. Alle har et potensial. Vi vil hjelpe deg å realisere ditt, og lære deg metoder og læringsstrategier som setter deg i fremste rekke. Det er alltid lurt å gi seg selv et forsprang.

Du skal føle deg trygg, du skal bli sett og du skal ha de beste forutsetninger til å avslutte med en god eksamen etter tre år. På Bergen Private Gymnas blir du inkludert både faglig og sosialt. Du skal ha det best mulig på skolen din. Det er nødvendig for at du skal yte maksimalt.


Guri B. Auran

Rektor Bergen Private Gymnas
guri.birgitte.auran@bpg.no

- Alle som jobber på BPG har høy faglig kompetanse innenfor sine fagfelt. Både administrasjonen og lærerne er opptatt av at den enkelte elev skal bli sett og utvikle seg faglig.

Trond Botnen
Daglig leder
trond@metis.no