Du skal lykkes med din skolegang!

På Bergen Private Gymnas får du nye muligheter. Vi arbeider for at du som elev skal utvikle dine evner. Vår jobb er å få frem det beste i hver enkelt. Vårt mål er først og fremst å forberede deg til videre studier.

Det betyr mer enn god fagkunnskap og gode karakterer. Du vil lære å jobbe tverrfaglig, bærekraftig og kreativt både alene og sammen med andre. Vi ønsker å motivere hver enkelt til å utvikle sin stemme. Vi skal gi våre elever tro på egne skapende evner og stimulere til kritisk tenkning og problemløsning.

Vi vil at våre elever skal utvikle forståelse for at handlingene og valgene til hver enkelt har betydning, og ruste dem for en fremtid i stadig endring.

Og i disse smitteverntider vi nå er inne i, er vi stolte av hvordan våre lærere og elever har håndtert situasjonen. Det er tydeligere enn noen gang hvor viktig det er å være i stand til å utvikle seg og å lære å lære. For oss er det viktig å gi våre elever kompetanse som har betydning for mestring av eget liv. Alle har et potensial. Vi vil hjelpe deg å realisere ditt, og lære deg metoder og strategier som er nyttige, ikke bare i studier, men også i utfordringer du møter senere i livet. Det er alltid lurt å gi seg selv et forsprang.


Guri B. Auran

Daglig leder & Rektor Bergen Private Gymnas
guri.birgitte.auran@bpg.no