Studiespesialisering

Studiespesialisering

Studiespesialiserende utdanningsprogram – for deg som ønsker flest mulig valgmuligheter etter videregående skole.

Studiespesialiserende utdanningsprogram gir det bredeste grunnlaget for videre studier på universiteter og høyskoler. Med generell studie-kompetanse kan du søke de fleste studier. Noen av dem, som for eksempel medisin-, odontologi-, ingeniør-, siviløkonom-, og realfags- studier, har spesielle opptakskrav.

GOD RÅDGIVNING

Noen har klare tanker om hva de ønsker å bli og vet at de trenger spesielle fag for å komme inn på drømmestudiet, mens andre synes det er vanskelig å vite. I løpet av Vg1 vil våre rådgivere og faglærere gi deg god veiledning om hvilke valg du kan og bør ta videre, ut ifra dine faglige forutsetninger og videre ønsker om veivalg. De hjelper deg med å sjekke hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger fag- og programområde.

Jeg er veldig fornøyd med realfagene og det krever ikke så mye arbeid for å prestere i realfag som folk skal ha det til!

MANGE VALGMULIGHETER

Første året på studiespesialiserende utdanningsprogram starter du med fellesfag. Andre året velger du fordypning innenfor ett av program- områdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. På BPG har du mange valgmuligheter og kan også velge enkelte programfag fra andre studieforberedende program (medier og kommunikasjon og musikk) hvis du ønsker litt mer variasjon i timeplanen. Velger du studiespesialiserende utdanningsprogram er det en fordel at du liker å jobbe med teoretiske fag, at du er samarbeidsvillig, selvdisiplinert og er interessert i samfunnet rundt deg.

Studiespesialisering passer for deg som…

 • Ønsker å ha mange muligheter etter videregående med generell eller spesiell studiekompetanse.
 • Vil ha et bredt utvalg av programfag. Du velger selv din faglige fordypning avhengig av hva du vil bli.
 • For eksempel vil bli ingeniør, jurist, økonom, lærer, fysioterapeut, lege eller veterinær.

KATIE  EGAN
Studiespesialisering

– Jeg drømmer om å bli psykolog, så psykologien får jeg god bruk for både i livet generelt og i fremtiden. Jeg opplever også at de andre fagene er nyttige og interessante.

STEFFEN ANDERSSON /// 
Mentor og lærer i kroppsøving 

– I kroppsøving er vi veldig opptatt av at elevene skal ha det trygt og godt, og vi jobber mye med det sosiale. Dette ser vi er med på å skape et godt lærings- miljø på skolen.Rådgiver og lærer i entreprenørskap og bedriftsutvikling

MAGNUS GULLACHSEN OG NIL-HENRIK HVALE /// 
Lærere og mentorer i 2c

–  Magnus og Nils-Henrik er veldig opptatt av at elevene skal ha det trygt og godt på skolen og derfor jobber de mye med det sosiale i tillegg til det faglige. 

– Den faste mentortiden med klassen, sosiale tiltak vi gjør og de individuelle samtalene vi har med elevene ser vi at er med på å skape et godt læringsmiljø på skolen, sier Magnus. 

Lærerne bryr seg og viser at læring kan være gøy!

Ariza Hina & Oskar

Ariza Hina og Oskar valgte studiespesialisering for å ha flest mulig valgmuligheter videre.

Ariza Hina Mansoor og Oskar Aasebø går i samme klasse i Vg2. De valgte studiespesialiserende utdanningsprogram fordi de da har mange valgmuligheter når de er ferdig med videregående. Ariza Hina vil bli kirurg, mens Oskar lenge har hatt en drøm om å bli pilot. 

Velger du studiespesialiserende utdanningsprogram kan du fordype deg innen realfag eller samfunnsfag, økonomi og språk. Det er også mulig å kombinere fagkretsene, som Oskar har valgt å gjøre. 

– Jeg har fysikk1 og R1, som pilotstudiet krever, men har også valgt økonomifag ettersom jeg er spesielt interessert i økonomi og aksjehandel, sier han. 

Ariza Hina, som skal studere medisin, har kun valgt realfag. De er begge veldig glade for at de valgte BPG. 

– BPG har et veldig åpent og inkluderende miljø, mange forskjellige folk og det er lett for alle å finne sin plass, sier Ariza Hina. 

FORNØYD MED LÆRERNE 

Både Ariza Hina og Oskar skryter av lærerne sine og trekker frem at de er hyggelige og møter elevene med et smil, de er flinke til å variere aktivitetene i timene og de bruker god tid på å bli kjent med hver elev. De liker også godt at lærerne er flinke til å snakke med elevene om hvordan de ligger an og hvordan de kan løfte seg i fagene. 

– Lærerne bryr seg og viser at læring kan være gøy. Det er også fint å ha en mentor som har et ekstra øye til deg, sier Oscar. 

AKTIVE ELEVER 

På fritiden spiller Oskar fotball og trener styrke. Han pendler fra Austevoll de dagene han ikke bor på hybel. Ariza Hina driver med sjakk på nasjonalt nivå, er styremedlem i Norges Sjakkforbund og har svart belte i Taekwondo. Med travle hverdager er elevene glade for at skoledagen består av to økter hver dag. 

– Det gir oss ekstra tid til fordypning og du får god hjelp av lærerne, sier Ariza Hina. 

Hun liker også at lærerne gir elevene medbestemmelse i undervisningen. 

Oskar trekker frem at klasseromsmøbleringen med gruppebord gir muligheter til godt samarbeid. 

– Det er lett å få hjelp av enten en medelev eller lærer hvis du står fast med noe, sier han. 

At BPG tilbyr leksehjelp i realfag synes de også er veldig bra ettersom ikke alle har mulighet til å få hjelp hjemme. 

NYTTIG KUNNSKAP 

Ariza Hina og Oskar synes de lærer mye utover de vanlige skolefagene. Temadager om personlig økonomi, folkehelse og livsmestring og det å leve mer bærekraftig vil de ha nytte av også når tiden på BPG er over. De to har akkurat hatt besøk av en fysioterapeut i klassen. 

– Det vi lærte om søvnbehov og hva god søvn kan gjøre for konsentrasjonen, og hva god pusteteknikk kan gjøre for nervene, er også viktig kunnskap, sier Oskar. 

Ved skolestart fikk alle elevene på BPG et kurs i læringsstrategier. 

– Der lærte vi metoder for å få kunnskapen inn i langtidshukommelsen, sier Oskar. 

Ariza Hina har selv benyttet flere av strategiene for å lære mer effektivt og det har vært til god hjelp for henne. 

– Temaene vi jobber med er viktige uansett hvilken vei livet tar. Jeg synes det er fint at BPG bryr seg om hvordan fremtiden vår blir, avslutter hun. 

KATIE & DIEGO – STUD.SPES-ELEVER

HVERDAGEN PÅ STUD.SPES

Fakta om Studiespesialisering

FELLESFAG

 • Norsk (alle tre år)
 • Engelsk (Vg1)
 • Naturfag (Vg1)
 • Samfunnsfag (Vg1)
 • Geografi (Vg1)
 • Fremmedspråk (Vg1 og Vg2)*
 • Matematikk (Vg1 og Vg2)
 • Historie (Vg2 og Vg3)
 • Religion og etikk (Vg3)
 • Kroppsøving (alle tre år)

FREMMEDSPRÅK

 • Spansk I og II
 • Fransk II
 • Tysk II

*Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i Vg3 også.

PROGRAMFAG

Realfag

 • Kjemi
 • Fysikk
 • Biologi
 • Geofag
 • Matematikk R1/R2
 • Matematikk S1/S2

Kreative fag

 • Bilde
 • Grafisk design
 • Musikk fordypning

Språk, samfunnsfag og økonomi 

 • Engelsk
 • Psykologi
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Rettslære
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Markedsføring og ledelse
 • Økonomistyring
 • Samfunnsøkonomi
 • Økonomi og ledelse
 • Historie og filosofi

SE TIDLIGERE STUD.SPES-ELEVER FORTELLE OM SIN TID PÅ BPG

AMALIE  ULLEVIK BJERK
Tidligere stud.spes-elev

OLE EINAR HOPE
Tidligere stud.spes-elev

Oscar  Bøe
Tidligere stud.spes-elev

Er du klar for å ta steget videre?

Se våre andre utdanningsprogram eller

Er du klar for å ta
steget videre?

Se våre andre
utdanningsprogram
eller