Studiespesialisering

Studiespesialisering

Studiespesialiserende utdanningsprogram – for deg som ønsker flest mulig valgmuligheter etter videregående skole.

Studiespesialiserende utdanningsprogram gir det bredeste grunnlaget for videre studier på universiteter og høyskoler. Med generell studie-kompetanse kan du søke de fleste studier. Noen av dem, som for eksempel medisin-, odontologi-, ingeniør-, siviløkonom-, og realfags- studier, har spesielle opptakskrav.

GOD RÅDGIVNING

Noen har klare tanker om hva de ønsker å bli og vet at de trenger spesielle fag for å komme inn på drømmestudiet, mens andre synes det er vanskelig å vite. I løpet av Vg1 vil våre rådgivere og faglærere gi deg god veiledning om hvilke valg du kan og bør ta videre, ut ifra dine faglige forutsetninger og videre ønsker om veivalg. De hjelper deg med å sjekke hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger fag- og programområde.

Jeg er veldig fornøyd med realfagene og det krever ikke så mye arbeid for å prestere i realfag som folk skal ha det til!

MANGE VALGMULIGHETER

Første året på studiespesialiserende utdanningsprogram starter du med fellesfag. Andre året velger du fordypning innenfor ett av program- områdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. På BPG har du mange valgmuligheter og kan også velge enkelte programfag fra andre studieforberedende program (medier og kommunikasjon og musikk) hvis du ønsker litt mer variasjon i timeplanen. Velger du studiespesialiserende utdanningsprogram er det en fordel at du liker å jobbe med teoretiske fag, at du er samarbeidsvillig, selvdisiplinert og er interessert i samfunnet rundt deg.

Studiespesialisering passer for deg som…

 • Ønsker å ha mange muligheter etter videregående med generell eller spesiell studiekompetanse.
 • Vil ha et bredt utvalg av programfag. Du velger selv din faglige fordypning avhengig av hva du vil bli.
 • For eksempel vil bli ingeniør, jurist, økonom, lærer, fysioterapeut, lege eller veterinær.

KATIE  EGAN
Studiespesialisering

– Jeg drømmer om å bli psykolog, så psykologien får jeg god bruk for både i livet generelt og i fremtiden. Jeg opplever også at de andre fagene er nyttige og interessante.

STEFFEN ANDERSSON /// 
Mentor og lærer i kroppsøving 

– I kroppsøving er vi veldig opptatt av at elevene skal ha det trygt og godt, og vi jobber mye med det sosiale. Dette ser vi er med på å skape et godt lærings- miljø på skolen.Rådgiver og lærer i entreprenørskap og bedriftsutvikling

KATIE & DIEGO – STUD.SPES-ELEVER

INNBLIKK I HVERDAGEN PÅ STUD.SPES

FÅ OMVISNING PÅ BYGGET

Fakta om Studiespesialisering

FELLESFAG

 • Norsk (alle tre år)
 • Engelsk (Vg1)
 • Naturfag (Vg1)
 • Samfunnsfag (Vg1)
 • Geografi (Vg1)
 • Fremmedspråk (Vg1 og Vg2)*
 • Matematikk (Vg1 og Vg2)
 • Historie (Vg2 og Vg3)
 • Religion og etikk (Vg3)
 • Kroppsøving (alle tre år)

FREMMEDSPRÅK

 • Spansk I og II
 • Fransk II
 • Tysk II

*Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i Vg3 også.

PROGRAMFAG

Realfag

 • Kjemi
 • Fysikk
 • Biologi
 • Geofag
 • Matematikk R1/R2
 • Matematikk S1/S2

Kreative fag

 • Mediespesialisering
 • Bilde
 • Grafisk design
 • Musikk fordypning

Språk, samfunnsfag og økonomi 

 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Psykologi
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Rettslære
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Markedsføring og ledelse
 • Økonomistyring
 • Samfunnsøkonomi
 • Økonomi og ledelse
 • Historie og filosofi

SE TIDLIGERE STUD.SPES-ELEVER FORTELLE OM SIN TID PÅ BPG

AMALIE  ULLEVIK BJERK
Tidligere stud.spes-elev

OLE EINAR HOPE
Tidligere stud.spes-elev

Oscar  Bøe
Tidligere stud.spes-elev

Er du klar for å ta steget videre?

Se våre andre utdanningsprogram eller

Er du klar for å ta
steget videre?

Se våre andre
utdanningsprogram
eller