Studiespesialisering

Amalie valgte studiespesialisering for å ha flest mulig valgmuligheter videre. Med studiespesialiserende utdanningsprogram kan hun senere velge nesten hva det skal være.

Amalie Borlaug Eriksen er elev på studiespesialiserende utdanningsprogram med fordypning i realfag.

– Øktsystemet var nok det som fikk meg til å lande på BPG da jeg skulle velge videregående skole. En skoledag med maks to fag passer meg veldig bra. Jeg får ro til å fordype meg i de enkelte fagene og det gir rom for varierte arbeidsmetoder.

Engasjerte lærere

Lærerne inspirerer oss elever. Vi merker at de er glade i fagene sine og det er motiverende for oss. Amalie er godt fornøyd med undervisnings-
metodene som blir brukt på skolen.

– Lærerne støtter oss og bygger oss opp frem mot viktige vurderinger, fortsetter hun.

Jeg liker veldig godt at vi også lærer om relasjoner og hvordan vi skal forholde oss til hverandre og andre mennesker rundt oss.

VARIERTE ARBEIDSFORMER

Amalie trives med varierte arbeidsformer og trekker frem skolens faste temauker som svært engasjerende.

– Temauken i fjor som handlet om mennesker på flukt var veldig bra. Jeg likte at det kom fagpersoner utenfra som snakket om sine fagfelt på en god måte. Da forstod jeg mye bedre hva flyktningkrisen handlet om. Psykisk helseuke er også spennende. Jeg liker veldig godt at vi også lærer om relasjoner og hvordan vi skal forholde oss til hverandre og andre mennesker rundt oss. I år var foredraget til Adil Khan veldig spennende og tankevekkende. I tillegg kom mange andre gode forelesere og vi hadde kjekke aktiviteter med klassemiljøet i fokus.

Studiespesialisering passer for deg som…

 • Ønsker å ha mange muligheter etter videregående med generell eller spesiell studiekompetanse.
 • Vil ha et bredt utvalg av programfag. Du velger selv din faglige fordypning avhengig av hva du vil bli.
 • For eksempel vil bli ingeniør, jurist, økonom, lærer, fysioterapeut, lege eller veterinær.

Helena Fredriksen
Studiespesialisering

– På BPG er det mange ulike personer og stiler. I begynnelsen av året var det mye fokus på det sosiale, vi hadde speed-dating, makkerordning og fokus på å bli kjent. At lærerne også er opptatt av hvordan vi har det, er noe av det jeg liker best med BPG.

Eivind Sørheim
Underviser i Norsk og Entreprenørskap og bedriftsutvikling

– Jeg tror på at en skole skal være noe mer enn bare et sted der man lærer fag. Det skal være et sted der man også utvikler seg som menneske. Da er det veldig viktig å skape gode relasjoner.

Fakta om Studiespesialisering

FELLESFAG

 • Norsk (alle tre år)
 • Engelsk (Vg1)
 • Naturfag (Vg1)
 • Samfunnsfag (Vg1)
 • Geografi (Vg1)
 • Fremmedspråk (Vg1 og Vg2)*
 • Matematikk (Vg1 og Vg2)
 • Historie (Vg2 og Vg3)
 • Religion og etikk (Vg3)
 • Kroppsøving (alle tre år)

FREMMEDSPRÅK

 • Spansk I og II
 • Fransk II
 • Tysk II

*Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du ha fremmedspråk i Vg3 også.

PROGRAMFAG

Realfag

 • Kjemi
 • Fysikk
 • Biologi
 • Geofag
 • Matematikk R1/R2
 • Matematikk S1/S2

Kreative fag

 • Mediespesialisering
 • Bilde
 • Grafisk design
 • Musikk fordypning

Språk, samfunnsfag og økonomi 

 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Psykologi
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Rettslære
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Markedsføring og ledelse
 • Økonomistyring
 • Samfunnsøkonomi
 • Økonomi og ledelse
 • Historie og filosofi

Er du klar for å ta steget videre?

Se våre andre utdanningsprogram eller

Er du klar for å ta
steget videre?

Se våre andre
utdanningsprogram
eller