Søk skoleplass for skoleåret 2021-2022

Vi er ikke med i VIGO, så det er kun her på våre nettsider du kan søke skoleplass til Bergen Private Gymnas.
Søknadsfristen for førsteinntaket var 1. mars – men du kan fortsatt sende inn søknad.
Når du søker hos oss, godkjenner du samtidig at skolen kan behandle søkerdataene dine i henhold til Friskolelova med forskrifter.

Se også praktisk informasjon om inntak og ofte stilte spørsmål.