Søk skoleplass for skoleåret 2021-2022

Vi er ikke med i VIGO, så det er kun her på våre nettsider du kan søke skoleplass til Bergen Private Gymnas.
Søknadsfristen for førsteinntaket er 1. mars.

Når du søker hos oss, godkjenner du samtidig at skolen kan behandle søkerdataene dine i henhold til Friskolelova med forskrifter.

Se også praktisk informasjon om inntak og ofte stilte spørsmål.