Bøker og annet utstyr

Bøker og annet utstyr 

– “Ta godt vare på bøker og annet utstyr” 

Alle får ved skolestart utdelt bøker i de ulike fagene. I noen fag har dere digitale bøker mens i andre fag har dere fysiske bøker. Hver fysiske bok blir scannet inn på den enkelte elev. Ta godt vare på bøkene du får. Skriv navnet ditt, klasse og skoleår med penn i permen og legg bokbind på boken.  Ikke la bøker ligge igjen i klasserommet når du går fra skolen slik at de kommer på avveie. Tapte og/eller ødelagte bøker må erstattes. 

Ta også godt vare på annet utstyr du disponerer på skolen.