Elevrådet

Skolens ledelse er opptatt av at BPGs gode skolemiljø stadig skal styrkes og de ønsker et tett samarbeid med eleven.

ELEVRÅDET

Elevrådet på skolen gjør en viktig jobb. Rektor, assisterende rektor og sosiallærer møter jevnlig skolens elevråd for å diskutere saker elevene eller skolen vil ta opp. Elevrådet fokuserer på at vi skal være en inkluderende og trygg skole, hvordan vi stadig kan bli en mer bærekraftig skole, hvordan elevene lærer best, og de har ulike komiteer som igjen setter sitt preg på skolen. Elevrådet får også være med på å bestemme hvordan vi skal ha det i de sosiale rommene på skolen. 

Elevrådet er en viktig del av hvordan skolen drives. Det er tydelig at ledelsen lytter til forslag og innspill og involverer elevrådet i store og små beslutninger. Det gjør at vi virkelig føler at vi hører hjemme på BPG og at skolehverdagen blir enda bedre. 

FILLIP NERHEIM ///
Elevrådsleder