Alle har ulike grunner til å velge BPG. Hva er din?

Vil bli kirurg og jobber for å få over 6 i snitt

Ariza Hina (17) vil bli kirurg og jobber målrettet for å få over 6 i snitt. Foto: Schibsted Partnerstudio

TEO VALGTE Å FØLGE MUSIKERDRØMMEN

Teo Tomczuk (16) vurderte å studere medisin, men vil heller følge musikkdrømmen. Foto: Schibsted Partnerstudio

JOHANNA ØNSKET EN KREATIV SKOLEHVERDAG

Johanna Fuglebakk (16) ville ha en kreativ skoledag. Derfor valgte hun medier og kommunikasjon. Foto: Schibsted Partnerstudio

Produsert av Schibsted Partnerstudio.

Funk-rytmene fra trommesettet fyller musikkrommet på Bergen Private Gymnas (BPG). Bak sitter Teo Tomczuk (16) fra Solund som er svært interessert i musikk, dans og drama.

På ungdomsskolen var det ingen som delte hans interesse for 70-talls rock eller en tilfeldig jamsession på gitaren i gangene. Heldigvis hadde han gode venner som hjalp han med å finne det rette miljøet for sin lidenskap når han søkte videregående utdanning.

– Jeg hadde venner på Bergen Private Gymnas som virkelig anbefalte denne skolen, sier Tomczuk der han sitter med slagverket i musikkrommet og leter etter den riktige grooven.

– Her får jeg muligheten til å jamme på instrumenter som er tilgjengelig hele tiden sammen med likesinnede, sier han.

Også på kveldstid har han tilgang til instrumenter og øvingslokale.

– Vi har nøkkel og kan låse oss inn for å øve etter stengetid på skolen. Det er veldig fleksibelt.

Bergen Private Gymnas ligger svært sentralt i Bergen og en kan omtrent gå tørrskodd fra Bystasjonen til skolen, selv de dagene det er mest nedbør.

 

For meg som kommer med tog fra Arna var det perfekt med en skole midt i sentrum. Skolen sjekket av på alle boksene.

Mentorordningen var avgjørende

En annen elev på skolen, Ariza Hina Mansoor (17), peker også på beliggenheten som en viktig faktor da hun skulle søke skole.

– At skolen ligger så sentralt var viktig siden jeg ville gå på en skole som ikke var i umiddelbar nærhet av der jeg bor, sier hun.

Mansoor som også er en veldig talentfull sjakkspiller, ønsker å bli kirurg. Derfor var det viktig at hun valgte en skole som støttet ambisjonsnivået hennes. Hun forteller at hun gjorde solid research før hun søkte, også sammen med foreldrene.

 

Foreldrene mine var veldig støttende. Jeg har ambisjoner og ville gå på en skole som kunne hjelpe og veilede meg. Vi så at skolen hadde en mentorordning. Det ble avgjørende for min del.

Ariza Hina Mansoor, elev ved Bergen Private Gymnas. Foto: Schibsted Partnerstudio

For å studere medisin er karaktersnittet høyt. For Mansoor kommer derfor mentorordningen godt med.

– Jeg trenger folk rundt meg som trekker meg opp og ikke ned. Derfor er det fint å ha en mentor jeg kan snakke med og som hjelper meg å peile ut kursen for hvordan jeg skal få mest mulig ut av skoledagene, sier hun.

En av mentorene på skolen, Steffen Andersson (34) forteller hvordan han opplever rollen som mentor.

– Jeg brenner for dette! På Bergen Private Gymnas har vi to mentorer per klasse. I praksis 15 elever hver. Dette gir i mine øyne en tettere oppfølging av den enkelte. Vi finner ut hva som er det beste for han eller hun. Vi ser på faglig utvikling, sosial utvikling, trivsel og fellesskapet under ett. Dette fører til et bedre klassemiljø – og et bra klassemiljø gir et bedre læringsmiljø, sier Andersson.

 

Det skal være takhøyde for å være seg selv og å drite seg ut. Ingenting er feil.

Steffen Andersson, mentor, sosiallærer og kroppsøvingslærer. Vil få tid til å å prioritere hver elev.

Kun to fag om dagen

 

På Bergen Private Gymnas trenger ikke elevene slite seg ut med tunge skolesekker eller vesker. De har kun to fag daglig og trenger derfor ikke bøker til alle fag hver dag. I tillegg får alle elevene en ny MacBook Air når de starter på skolen. Denne beholder alle elevene som fullfører tre år på skolen.

Skolehverdagen er inndelt i to bolker med tre timer til hvert fag. Dette gir elevene mulighet til å fokusere på fagene på en unik måte.

– Dette er veldig praktisk sier Ariza Hina Mansoor. Vi tar kun med to-tre bøker på skolen og får virkelig forstått temaet i faget før vi går videre. Hun forklarer hvordan dette fungerer i praksis:

– På ungdomsskolen var det 45 til 60 minutter til hvert fag. Om jeg ikke forsto alt måtte jeg bli igjen i timen etterpå for å spørre. Deretter kunne det bli kluss med hvor jeg skulle gå og bære mange bøker. På BPG får vi mye bedre tid til å gjøre litt av alt. Det blir lettere å huske ting.

– Og husker du hvor du skal gå etterpå?

– Skolen har oversiktlig timeplan og klassekart, så vi vet alltid hvor, når og med hvem vi skal være, sier Mansoor og smiler.

Musikkeleven Knut jammer på gitaren sin. Foto: Tove Lise Mossestad
Medieelevene Sheila-Mari og Erlend på filmoppdrag i undervisningen. Foto: Tove Lise Mossestad
Stella Tomczuk (48), mor til Teo: – Teo er kjempefornøyd og samarbeidet med lærerne er veldig godt. Vi var litt skeptiske i starten, men det er ingenting skremmende! Eneste ulempen er at han ikke alltid spiser matpakken sin fordi han har det så gøy på skolen.
Helle har vært lærer på BPG i 16 år: – Her får vi tid til å være lærere. Elevene velger aktivt å gå på vår skole, og da må vi gjøre en ekstra god jobb for å være ønsket. Det er også mindre byråkrati og kort vei fra oss til ledelsen.

Sommerferie uten bekymringer

Som privatskole finner du ikke Bergen Private Gymnas på Vigo-opptaket. For Johanna Fuglebakk var det én bekymring mindre i sommerferien.

– Siden dette er en privatskole fikk jeg tilbud om skoleplass allerede før sommeren som jeg takket ja til. Jeg slapp å vente helt til juli med å få svar.

Fuglebakk som går på medier og kommunikasjon trekker spesielt frem lærerne når hun skal beskrive hva hun setter mest pris på med skolen.

– Vi har matte sammen med musikklassen. Da blir det god stemning. Jeg digger mattelæreren min. Han er ganske kul. Han er flink til å engasjere og holde oppmerksomheten oppe.

– Hvilke forventninger hadde du til første skoledag?

– Jeg gledet meg veldig til å møte nye folk som hadde valgt media. Kreative og likesinnede klassekamerater. Det hjalp også at jeg ikke kjente så mange fra før. Ingen bindinger. Fint å kunne starte med blanke ark.

I starten av skoleåret arrangerte skolen en bli-kjent-tur til Voss.

 

Det var veldig smart med bli-kjent-tur på starten av året. Da ble vi godt kjent. Vi hadde leker, konkurranser og så skrekkfilm sammen på kvelden.

Johanna Fuglebakk kunne nyte sommerferien med sikkerhet om at hun hadde kommet inn på BPG.Foto: Schibsted Partnerstudio

Opptatt av fellesskapet

Rektor Guri B. Auran trekker frem det sosiale miljøet og alle aktivitetene skolen og elevene setter i gang.

– Vi har blant annet temauker på faste tidspunkter i året. Vi henter inn eksterne aktører som lærer elvene om andre ting enn kun fag. Blant annet livsmestring, personlig økonomi, psykisk helse, karriere og læringsstrategier.

Skolen er også opptatt av at ingen skal sitte alene eller være utenfor. BPG har systematisert inndelingen i klasserommet. Alle sitter i grupper med fire elever i hver gruppe. I løpet av ett skoleår rullerer en på gruppene slik at alle blir godt kjent med alle.

– Vi er unike ved at vi har en veldig god samarbeidskultur i hele kollegiet og vi er opptatt av å jobbe systematisk. Blant annet får alle lærerne skikkelig trening på itslearning, slik at alle gjør alt likt. Dette gjør at det er enkelt for elevene å forholde seg til systemet på samme måte i alle fag uansett lærer, sier rektoren.

Rektor Guri håper flere får øynene opp for den videregående skolen. – Vi er ikke på Vigo, så du må huske å søke på våre nettsider, oppfordrer den engasjerte rektoren.Foto: Schibsted Partnerstudio

Alle linjer gir studiekompetanse

Tilbake i musikkrommet har Teo Tomczuk byttet fra trommer til gitar og er glad for tilbudet BPG har gitt han.

– Jeg og foreldrene mine diskuterte om jeg skulle studere medisin. Men etter et par runder var jeg klar på at jeg brenner for musikken og ville gå i den retningen.

– Men hva om du får andre interesser?

– Det som er så fint er at utdanningsprogrammet musikk gir generell studiekompetanse slik at jeg alltid har en plan B om jeg mister stemmen, sier han og smiler.

Aktiv læring og tverrfaglige temadager

Å delta aktivt i egen læring er motiverende. I løpet av våre 17 år som skole har vi god erfaring i å arrangere tverrfaglige temadager på skolen der du får jobbe med dagsaktuelle utfordringer på en ny måte.

I temadagene løser vi opp timeplanen og jobber på tvers av trinn, slik at du lettere blir kjent med andre medelever og skolemiljøet styrkes.

Vårt mål er først og fremst å forberede våre elever til videre studier. Det betyr mer enn god fagkunnskap og gode karakterer. På BPG skal du lære å ta gode, aktive og bærekraftige valg for deg selv og fremtiden. Vi ønsker vi å gi deg tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke disse både i den ordinære undervisningen og i egne temadager.

For å skape forståelse for aktuelle temaer og problemstillinger på tvers av fagområder, skaper vi rom til å gå i dybden og jobbe på ulike måter. Skolen har samarbeid med både næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Ikke på Vigo

For å søke plass på Bergen Private Gymnas er det viktig at en søker via nettsidene til BPG. Rektor Guri B. Auran forklarer at Bergen Private Gymnas ikke ligger inne i Vigo, portalen for opptak til offentlige videregående skoler.

– Det er veldig enkelt og en får svar før hovedinntaket til de offentlige skolene.

– Vi ønsker å ruste elevene til å ta gode valg for seg selv, for hverandre og for fremtiden, sier rektor Auran som oppfordrer unge til å gi seg selv et forsprang og å søke plass på BPG innen 1. mars 2023.

– Hvis du lurer på noe eller vil snakke med oss, må du gjerne besøke skolen på åpen dag 8. februar, avslutter rektoren.