Fravær og fraværsgrense

HUSK DETTE VED FRAVÆR: 

Alt fravær skal meldes inn i Visma in School. Dokumentasjon om fraværet fra sakkyndig (fra for eksempel lege, tannlege, psykolog etc) skal leveres i Visma in School i det du melder fraværet der. Lenke til Visma in School 

FRAVÆRSGRENSE: 

− I videregående skoler er det en fraværsgrense. Grensen er 10%. 

− Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. 

− Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. 

− Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. 

− Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. 

− Eleven skal få et varsel om at han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær. 

Varsel sendes tidlig nok til at eleven kan hente seg inn. 

− Selv om du har overskredet fraværsgrensen har du rett til å delta i opplæringen og til å få underveisvurdering.