Mentorordning

Steffen Andersson, mentor, sosiallærer og kroppsøvingslærer. Vil få tid til å å prioritere hver elev.
Helle Angelfoss er lærer og Mentor på BPG.

Mentor følger deg tett gjennom skoleåret. Mentor er engasjert både i din trivsel og din faglige utvikling.  I løpet av året får du flere mentorsamtaler. Du får da tilbakemelding på hvor du står og får videre hjelp til å finne en strategi slik at du når målene dine. 

En viktig oppgave for mentor er å jobbe med klassemiljøet. Vi har klassekart i alle klasser. Elevene på VG1 blir jevnlig delt inn i nye makkerpar og på VG2 og VG3 endrer vi regelmessig klassekart, slik at du allerede fra oppstarten blir litt bedre kjent med noen. 

Mentor er et viktig bindeledd mellom skole og hjem. Videregående skole er krevende. Derfor ønsker vi at alle foresatte skal involvere seg på en positiv måte. Mentor hjelper alle foresatte med egen foreldrepålogging på itslearning slik at de kan følge opp sine barn. BPG har nesten ikke frafall og vi jobber kontinuerlig for å inkludere alle. Her har mentor en viktig rolle. 

Hovedoppgaven til en mentor er:

  • Kontinuerlig motivere og veilede elevene til gode arbeidsvaner og læringsstrategier 
  • Gjennomføre mentortid med klassen 
  • Ha fire mentorsamtaler med mentorelev i løpet av året 
  • Delta på foreldremøte for VG1 

Kontakt med foresatte til elever under 18 år: 

  • Invitere til foreldresamtale – to per år 
  • Informasjon om fravær og faglig fremgang 
  • Varsel om mulig nedsatt karakter eller IV (Ikke vurdering) i fag – Varsel om mulig nedsatt orden/oppførsel 
  • Kontakt med rådgiver/ressursteam når det er nødvendig