MOT-skole

MOT-skole 

Fra høsten 2023 er BPG en MOT-skole. MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot. Tre av våre lærere (Steffen, Henning og Anna) er utdannet MOTcoacher og vil gjennom skoleåret gjennomføre flere MOT-økter med alle våre vg1- klasser. Etter noen måneder vil flere av våre vg1- elever få muligheten til å få en utvidet rolle som unge MOTivatorer, som vil få en viktig rolle for, i samarbeid med skolens ledelse, lærere og elevråd å sikre et godt, trygt og inkluderende skolemiljø.