Oppfølging av elever på BPG

Sosialrådgivere 

Kan hjelpe med faglige/sosiale vansker med tanke på:  

 • Tilrettelegging  
 • Henvise til PPT og skolehelsetjenesten  
 • Samarbeid med OT/PPT og BUP  
 • Ressursteam  
 • Samarbeid med russen  
 • Forebygge fravær og bidra til godt miljø  
 • Nulltoleranse mobbing – mobbeparagraf §9A  

Kontaktpersoner:

Åshild Drægebøashild.dregebo@bpg.no og/eller Kaja Sørli – kaja.sorli@bpg.no

Sosiallærer 

 • Bedre oversikt av skolehverdagen  
 • Bedre rutiner på planlegging  
 • Hjelpe deg med motivasjonen  
 • Vise omsorg  
 • Legge til rette for en aktiv og sosial hverdag  
 • Eller du bare vil prate  

Kontaktperson:

Steffen Andersson – steffen.andersson@bpg.no

Helsesykepleier 

Du kan snakke med helsesykepleier Siv Lerøy om alt. Tilbudet er gratis. Skolehelsetjenest- en har tausthetsplikt og dokumentasjon- splikt.

 • Bekymring for helse, vansker på skolen eller hjemme
 • Hjelp til å leve sunnere, søvn, mat og aktivitet
 • Vanlige plager hos ungdom
 • Vanskelige tanker, sorg og kriser
 • Prevensjonsveiledning, for eksempel resept på pre- vensjonsmiddel. Helsesykepleier har graviditetstest
 • Testing for seksuelt overførbare infeksjoner
 • Rusmiddelbruk hos deg selv eller noen du kjenner
 • Vold eller overgrep
 • Bruk av anabole steroider

Jeg er på skolen tirsdag, torsdag og fredag. Kan også kontaktes på: siv.leroy@bergenkommune.no