Praktisk informasjon 

Praktisk informasjon 

LÅNEKASSEN  

Alle elever med ungdomsrett i videregående
opplæring får utstyrsstipend,
uansett hvor mye foreldrene tjener. Du må selv søke om å få lån eller stipend, det gjør du på www.lanekassen.no. Frist for å søke er 15. november (høstsemesteret) og 15.mars (vårsemesteret).  

SKOLESKYSS  

I videregående skoler i Vestland har elevene som hovedregel 30-dagers ungdomsbillett til skoleskyssen. Dersom elever bor utenfor ungdomsbillettområdet kan de ha rett på gratis skoleskyss. Kartet finner du her: https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/skoleskyss-i-vidaregaande- opplaring/ungdomsbillett-omradet-i-hordaland/  

KLASSEBYTTE  

Klassene er satt sammen på bakgrunn av mange ulike hensyn. Det vil derfor i utgangs
punktet ikke være mulig å bytte klasse. Det kan selvsagt være ulike særskilte årsaker som vi ikke vet om. I slike tilfeller må du ta kontakt med din mentor, som så tar det videre til skolens ledelse. Eleven vil da bli fulgt opp og nødvendige tiltak gjennomført. Dette kan være klassebytte eller andre tiltak.  

FAGBYTTE  

Erfaringsmessig angrer noen elever på fagvalget de har gjort i vg2 og vg3. Dersom du ønsker å bytte fag er det viktig at du først tar en prat med faglæreren din om at du ønsker å bytte fag. Kanskje dere sammen finner en løsning som gjør at du ikke lenger ønsker å bytte. Dersom du likevel vil bytte tar du kontakt med Fredrik Eidsvåg eller fyller ut skjema for fagbytte i elevrommet på itslearning.  

PRINTER  

Start en nettleser og skriv inn følgende adresse: https://print.bpg.no  

Dra og slipp filen(e) du vil skrive ut i det grå feltet.  

Klikk «Send til utskrift».  

Gå til en av skriverne. Hvis skriveren er i dvale trykk på den grønne månen. Trykk  

på «Job Code» og skriv inn koden du har fått på Macen din  

Merk utskriften på displayet og trykk «Print+Delete»  

ELEVKORT  

Elevkort for skoleåret 23/24 er tilgjengelig i Visma in School appen. Innlogging er med eFeide, samme som man bruker på it’s learning.  

KROPPSØVING  

Vi har kroppsøving i Fana Arena, men også i byrommet og i grøntområder i nærheten av BPG.