Søknad om tilrettelegging

Søknad om tilrettelegging 

Søknader om tilrettelegging gjøres via «Mine søknader» på Visma in School 

Type tilrettelegging  Beskrivelse  Hvem behandler søknaden?  
Tilrettelegging på heldagsprøver og eksamen  Du kan søke om utvidet tid, opplesing av oppgaver eller annen tilrettelegging om du har dysleksi, dyskalkuli eller diagnoser som gjør at du trenger tilpasning. Snakk med mentor, så får du hjelp å søke. Søk via elevsøknad Visma inSchoolRektor 
Søknad om fritak fra vurdering i kroppsøving / fritak fra opplæring i kro- ppsøving  Det finnes to typer tilrettelegging:

  1. Søknad om fritak fra vurdering: Du får tilpasset opplæring og kan være med i tilpassede aktiviteter.
  2. Søknad om fritak fra faget: Gjelder dersom det å være i aktivitet er til skade for deg.

Det er ikke mulig å få fritak fra Ergonomi og bevegelse på Musikk, dans og drama. Snakk med mentor eller sosialrådgiver, så hjelper han/hun deg å søke. Søk via elevsøknad Visma inSchool

Rektor 
Søknad om fritak fra vurdering i sidemål  Om du har hatt fritak fra vurdering i sidemål på ungdomsskolen, har fått påvist dysleksi eller andre diagnoser som gjør sidemålet ekstra krevende for deg, kan du søke om fritak fra vurdering.  

Snakk med mentor, så hjelper han/hun deg å søke. Søk via elevsøknad Visma inSchool

Rektor 
Søknad om fritak fra vurdering i fremmedspråk  Elever kan søke om dispensasjon fra vurdering med karakterer i fremmedspråk, unntatt engelsk.
For å kunne få fritak må eleven være så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.  Snakk med mentor, så hjelper han/hun deg å søke.  
Snakk med faglærer først, deretter Rektor 
Fritak fra fag  Dersom du allerede har bestått fag eller av en eller annen grunn skal ha redusert timeplan, kan du søke om fritak. Søk via elevsøknad Visma inSchoolFredrik  
Søknad om å fjerne fravær fra vitnemålet  Fravær innenfor den såkalte “10-dagersregelen” kan fjernes ved skoleårets slutt .
Søknad må sendes innen 1. juni. Søk via elevsøknad Visma inSchool. Snakk med mentor, så hjelper han/hun deg å søke.  
Mentor  
Søknad om fritak fra fraværsgrensen  Elever som har kroniske sykdommer. Dokumentasjon fra lege/behandler må legges ved søknaden.
Snakk med mentor, så hjelper han/hun deg å søke.  
Mentor  
Søknad om å få komme litt for seint/gå tidligere pga. reisevei  Elever som har svært lang reisevei, kan søke om å få komme litt seinere/gå litt tidligere for å rekke kollektiv transport. Søknadskjema finner du i elevrommet på itslearning. Merk at fra høsten 2023 må alle som har hatt dette tidligere søke på nytt.  Fredrik