BPG er en del av UNESCO-skolenettverket

Unesco logo

UNESCO-skolenettverket hjelper skolene med å nå bærekraftsmål 4.7, og fagfornyelsens overordnede mål. UNESCOs tre hovedområder 1. Globalt medborgerskap og en kultur for fred og ikke-vold, 2. Bærekraftig utvikling og en bærekraftig livsstil og 3. Interkulturell læring og verdsettelse av kulturelt mangfold og kulturarv sammenfaller meget godt med bærekraftsmål 4 og fagfornyelsens overordnede mål.

UNESCO-skole markering

Hva betyr medlemskapet UNESCO sitt skolenettverk for våre elever og lærere?

Denne internasjonale anerkjennelsen fra Paris har ikke bare en påvirkning for skolen som utdanningsorganisasjon, men også på individ nivå for våre elever og lærere. Blant annet gir utmerkelsen oss muligheten til følgende:

 • Mulighet for kontakt med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt
 • Et årlig nasjonalt seminar for lærere og skoleledere på et verdensarvsted i Norge
 • Et årlig regionalt seminar for lærere og skoleledere
 • Faglig påfyll, idéer og ressurser
 • Tilbud om å delta i aktiviteter i regi av UNESCO
 • Kompetanseheving i form av kurs for lærere i undervisning for bærekraftig utvikling
 • Tilbud om besøk fra FN-sambandet

Kort fortalt - UNESCO film for elever på BPG

Eksempler på ​FN-dager som kan bli arrangert på skolen

 • 10. Oktober: Verdensdagen for psykisk helse
 • 24. Oktober: FN-dagen
 • 13. Februar. Verdens radiodag
 •  24. Januar: Internasjonal dag for utdanning
 • 4. februar: Internasjonal dag for menneskelig brorskap (og verdens kreftdag)
 • 6. februar: Samenes nasjonaldag
 • 22. Mars. Verdens vanndag
 • 21. April Verdensdagen for kreativitet og innovasjon
 • 30. April. Internasjonal jazzdag

Her er en liten videohilsen og gratulasjon fra den intensjonale koordinatoren for ASPnet Julie Saito, og nasjonalkoordinator i Norge Gunvor Andresen.

Videohilsen fra Julie Saito & Gunvor Andresen