Din egen mentor

Det er godt å ha noen som alltid er der for deg. Din egen mentor følger deg tett gjennom skoleåret. Mentor er engasjert både i din trivsel og din faglige utvikling.

Du setter egne karaktermål i din første mentorsamtale. I løpet av året får du flere mentorsamtaler. Du får da tilbakemelding på hvor du står og får videre hjelp til å finne en strategi slik at du når målene dine. BPG var den første skolen som startet mentorordning for over ti år siden, noe som har gitt oss lang erfaring som mentorer.

DIN EGEN MENTOR

På BPG møter du lærere som strekker seg langt for den enkelte elev. – Vi oppfordrer også de elevene som ønsker å lære mer til å komme på leksehjelpen som arrangeres på ettermiddagstid, sier rektor Guri Birgitte Auran. Her møter elevene faglærere som veileder elevene med det de måtte trenge. Auran er svært tilfreds med lærerne sine.

– ”Gi deg selv et forsprang” gjelder både for elever og alle som jobber på BPG. Vi skal alltid være oppdaterte og våge å tenke nytt. Lærerne har høy faglig kompetanse, er gode formidlere og bygger selvtillit hos elevene. De er også flinke til å variere undervisningen, avslutter hun.

FOKUS PÅ KLASSEMILJØ

En viktig oppgave for mentor gjennom skoleåret er å jobbe med klassemiljøet. I løpet av de første ukene vil mentorene ta med klassen sin på en bli-kjent tur. Elevene blir jevnlig delt inn i nye makkerpar, slik at du allerede fra oppstarten blir litt bedre kjent med noen. I tillegg har hver klasse egne klasseteam som sammen med mentor og skolens ledelse jobber med klasse- og læringsmiljøet gjennom skoleåret.

Bindeledd skole-hjem

Mentor er også et viktig bindeledd mellom skole og hjem. Videregående skole er krevende. Derfor ønsker vi at alle foresatte skal involvere seg på en positiv måte. Vi vet fra forskning at foreldre har stor inn – virkning på sine barns læring og hvilke resultater de oppnår på skolen. Mentor hjelper alle foresatte med egen foreldrepålogging på itslearning slik at de kan følge opp sine barn. BPG har nesten ikke frafall og vi jobber kontinuerlig for å inkludere alle. Her har mentor en viktig rolle.