Din egen mentor

Det er godt å ha noen som alltid er der for deg. Din egen mentor følger deg tett gjennom skoleåret. Mentor er engasjert både i din trivsel og din faglige utvikling.

Du setter egne karaktermål i din første mentorsamtale. I løpet av året får du flere mentorsamtaler. Du får da tilbakemelding på hvor du står og får videre hjelp til å finne en strategi slik at du når målene dine. BPG var den første skolen som startet mentorordning for over ti år siden, noe som har gitt oss lang erfaring som mentorer.

Fokus på klassemiljø

En viktig oppgave for mentor gjennom skoleåret er å jobbe med klassemiljøet. I løpet av de første ukene vil mentorene ta med klassen sin på en bli-kjent tur. Elevene blir jevnlig delt inn i nye makkerpar, slik at du allerede fra oppstarten blir litt bedre kjent med noen. I tillegg har hver klasse egne klasseteam som sammen med mentor og skolens ledelse jobber med klasse- og læringsmiljøet gjennom skoleåret.

Bindeledd skole-hjem

Mentor er også et viktig bindeledd mellom skole og hjem. Videregående skole er krevende. Derfor ønsker vi at alle foresatte skal involvere seg på en positiv måte. Vi vet fra forskning at foreldre har stor innvirkning på sine barns læring og hvilke resultater de oppnår på skolen. Mentor hjelper alle foresatte med egen foreldrepålogging på itslearning slik at de kan følge opp sine barn. BPG har nesten ikke frafall og vi jobber kontinuerlig for å inkludere alle. Her har mentor en viktig rolle.